N. Rz. Notka 40.  W odpowiedzi Robakksowi

Czytanie, jak Wszystko, ma swoją szczególną i ogólną postać.  Szczególną postacią czytania, jest czytanie literackie. Definicja czytania literackiego jest, według mnie, następująca:

Czytanie literackie, to odbieranie, przyjmowanie elementarnych znaków literackich(liter) przetwarzanie ich w związki i układy znaków, czyli słowa i zdania, które przyporządkowywane są znanym lub wyobrażanym formom Wszystkiego, w celu magazynowania informacji które te znaki w sobie niosą, powiększania ich zasobu, wykorzystywania, lub przekazywania.

Definicja znaku:

Znak, to rodzaj informacji.

Ogólna  definicja czytania w oparciu o definicję znaku, według mnie, brzmi:

Czytanie, to proces obejmujący odbieranie, przyjmowanie, przetwarzanie i magazynowanie różnego rodzaju informacji, w celu wykorzystania i, lub, przekazywania.

Informacje dzielą się zgodnie z podziałem Wszystkiego:

W pierwszej kolejności na dwa. Jedna strona Wszystkiego, to Jestestwa. Informacje pochodzące od Jestestw, są negatywne, złe, ujemne, ciemne, niezrozumiałe, ukryte. Druga strona to informacje pochodzące od Istnień. Informacje pochodzące od Istnień, to informacje dobre, pozytywne, dodatnie, jasne, zrozumiałe, jawne.

Drugi istotny podział Wszystkiego, to jest podział na dziedziny oświaty. Tak też, jak Wszystko, Informacje dzielą się na poszczegłne dziedziny oświaty.  Wymienię te klasyczne dziedziny. Jest ich dziesięć ale są podwójne(jak Wszechświat w modelu Henperolla: jest jeden, ale jest podwójny):

1. Informacje genetyczne(od Genezy) w których zawarte są wiadomości o tym, jak się rodzi Wszystko (Jestestwa i Istnienia).

2. Informacje geometryczne w których zawarte są wiadomości o kształtach i symetrii Wszystkiego  (okrągłe jestestwa i kanciate Istnienia).

3. Informacje matematyczne w których zawarte są wiadomości o liczności i działaniach wszystkiego(ujemne jestestwa i dodatnie istnienia).

4. Informacje fizyczne w których zawarte są wiadomości o atmosferze, czasie, energii, objętości i ruchach Wszystkiego, czyli Jego bytów, łącznie z Nim, ponieważ Wszystko także jest bytem tyle, że maksymalnym bezwzględnie. (słabe jestestwa i silne Istnienia).

5. Informacje chemiczne w których zawarte są wiadomości o związkach(ciemnych, słabych, złych Jestestw i jasnych, silnych, dobrych, Istnień).

6. Informacje przyrodnicze w których zawarte są wiadomości o przyrodzie Wszystkiego( tej podziemnej, ciemnej, korzennej, czyli przyrodzie jestestw oraz tej naziemnej, kolorowej, kwiatostanowej, Istnień).

7. Informacje biologiczne w których zawarte są wiadomości o biologicznej, dualnej postaci Wszystkiego, np. wilków wywodzących się z Jestestw i psów wywodzących swe pochodzenie z Istnień.

8. Informacje filologiczne w których zawarte są wiadomości o ludzkiej, dualnej postaci Wszystkiego. Od dawna wiadomo, że Ludzkość dzieli się na złą, lewą, ciemną biedną, oraz dobrą prawą, jasną, bogatą część, tylko nie wiedzą dlaczego. Podobnie nie wiedzą, dlaczego każdy pojedynczy człowiek, również jest tak samo, jak Ludzkość, na stronę dobrą i złą, podzielony.  Ten podział to „pokłosie” dualności Wszystkiego, podziału Wszystkiego na Jestestwa i Istnienia.  Zarówno człowiek, jak i Ludzkość po części zawiera w sobie, składa się z jestestwa, jak i istnienia.