N. Rz. Notka 40.  W odpowiedzi Robakksowi

Czytanie, jak Wszystko, ma swoją szczególną i ogólną postać.  Szczególną postacią czytania, jest czytanie literackie. Definicja czytania literackiego jest, według mnie, następująca:

Czytanie literackie, to odbieranie, przyjmowanie elementarnych znaków literackich(liter) przetwarzanie ich w związki i układy znaków, czyli słowa i zdania, które przyporządkowywane są znanym lub wyobrażanym formom Wszystkiego, w celu magazynowania informacji które te znaki w sobie niosą, powiększania ich zasobu, wykorzystywania, lub przekazywania.

Definicja znaku:

Znak, to rodzaj informacji.

Ogólna  definicja czytania w oparciu o definicję znaku, według mnie, brzmi:

Czytanie, to proces obejmujący odbieranie, przyjmowanie, przetwarzanie i magazynowanie różnego rodzaju informacji, w celu wykorzystania i, lub, przekazywania.

Informacje dzielą się zgodnie z podziałem Wszystkiego:

W pierwszej kolejności na dwa. Jedna strona Wszystkiego, to Jestestwa. Informacje pochodzące od Jestestw, są negatywne, złe, ujemne, ciemne, niezrozumiałe, ukryte. Druga strona to informacje pochodzące od Istnień. Informacje pochodzące od Istnień, to informacje dobre, pozytywne, dodatnie, jasne, zrozumiałe, jawne.

Drugi istotny podział Wszystkiego, to jest podział na dziedziny oświaty. Tak też, jak Wszystko, Informacje dzielą się na poszczegłne dziedziny oświaty.  Wymienię te klasyczne dziedziny. Jest ich dziesięć ale są podwójne(jak Wszechświat w modelu Henperolla: jest jeden, ale jest podwójny):

1. Informacje genetyczne(od Genezy) w których zawarte są wiadomości o tym, jak się rodzi Wszystko (Jestestwa i Istnienia).

2. Informacje geometryczne w których zawarte są wiadomości o kształtach i symetrii Wszystkiego  (okrągłe jestestwa i kanciate Istnienia).

3. Informacje matematyczne w których zawarte są wiadomości o liczności i działaniach wszystkiego(ujemne jestestwa i dodatnie istnienia).

4. Informacje fizyczne w których zawarte są wiadomości o atmosferze, czasie, energii, objętości i ruchach Wszystkiego, czyli Jego bytów, łącznie z Nim, ponieważ Wszystko także jest bytem tyle, że maksymalnym bezwzględnie. (słabe jestestwa i silne Istnienia).

5. Informacje chemiczne w których zawarte są wiadomości o związkach(ciemnych, słabych, złych Jestestw i jasnych, silnych, dobrych, Istnień).